آپارتمانهای جدید موجود (12 ماه برنامه پرداخت بدون بهره)

جستجوی املاک در ترکیه


واحد پول

تمام خصوصیات ما پیشرفتهای کاملاً جدید و تکمیل شده ای هستند که عنوان آنها بررسی شده و برای خرید موجود است(سرمایه 12 ماهه رایگان با بهره مندی از توسعه دهنده در دسترس برای کلیه املاک)